قال الله تبارک تعالی ای فرزند آدم تو اراده می کنی و من نیز اراده می کنم ولی تنها خواسته من محقق می شود. هرکس در پی من باشد مرا خواهد شناخت، و هر کس مرا بشناسد، مرا می خواهد، و هر کس مرا خواست در طلب من بر آید، و آنکس که در طلب من بر آید مرا خواهد یافت، و او که مرا یافت به خدمت من بر آید، و آنکه به خدمت من بر آمد به یاد من خواهد بود، و هر کس به یاد من باشد من نیز با لطف و رحمت خویش او را یاد خواهم کرد. ای فرزند آدم کردارت بی آلایش نخواهد شد مگر طعم چهار مرگ را بچشی: مرگ سرخ، مرگ زرد، مرگ سیاه و مرگ سفید، مرگ سرخ، بردباری بر ستم و خودداری از آزار می باشد، مرگ زرد، گرسنگی و تنگدستی است، مرگ سیاه، مخالفت با نفس و خواسته های اوست، از خواسته های نفست پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد،(47) و مرگ سفید، گوشه گیری است.

ساعت کاری رستوران و برنامه غذایی رستوران

شنبه 06 آبان 1396

قابل توجه ميهمانان گرامي

×  ساعت كار رستوران به شرح ذيل مي باشد :

صبحانه

نــهــار

شــام

7:30  الي 9:30

12:30 الي 14:30

19:30 الی 22:30

 

×   صبحانه در رستوران بصورت رایگان سرو می شود . درصورت تمایل به استفاده ازصبحانه خارج از رستوران  هزینه  آن محاسبه خواهد شد.

×  غذاي كليه مامورين و ميهمانان سمينار و همايش ها  به حساب واحد مربوطه منظور مي شود و بر اساس نرخ آزاد محاسبه مي گردد .

×  ميهمانان عزيز مستقر در ساختمان جديد ، لطفا جهتصرف غذا به رستورانهاي ساختمان مركزي زائرسرا مراجعه فرمائيد.

×  براي استفاده از  غذاي رژيمي  با همكاران رستوران هماهنگ نماييد.

×  شماره تماس  رستوران   750

برنامه غذایی رستوران جهت میهمانان مقیم زائرسرا
برنامه هفتگی ناهار غذا نرخ غذا با سهمیه نرخ غذا مازادبرسهمیه
جمعه چلو خورشت قورمه سبزي 44250 177000
چلو کباب بختیاری 75000 300000
چلوكباب كوبيده گوشت 49000 196000
شنبه چلو جوجه بی استخوان 45500 182000
سبزي پلو با ماهي قزل آلا 57500 230000
چلو خورشت قيمه بادمجان 47500 190000
یکشنبه چلو خورشت قيمه بادمجان 47500 190000
چلو خورشت قيمه 47500 190000
چلو خورشت بادمجان 47500 190000
دوشنبه سبزي پلو با ماهي 57500 230000
سبزي پلو با ماهي قزل آلا 57500 230000
سبزي پلو 57500 230000
سه شنبه چلو جوجه بی استخوان 45500 182000
چلو جوجه 45500 182000
چلو کباب 45500 182000
چهارشنبه چلو کباب بختیاری 75000 300000
چلو خورشت قورمه سبزي 75000 300000
چلو جوجه بی استخوان 75000 300000
پنجشنبه چلو کباب بختیاری 75000 300000
چلوكباب كوبيده گوشت 75000 300000
چلو جوجه بی استخوان 75000 300000

برنامه هفتگی شام غذا نرخ غذا با سهمیه نرخ غذا مازادبرسهمیه
جمعه خوراک همبرگر 40000 160000
خوراک مرغ 45500 182000
حلیم بادمجان 45000 140000
شنبه خوراک بختیاری 75000 300000
شنیسل مرغ 45500 182000
کوکوسبزی 28750 115000
یکشنبه خوراک بختیاری 75000 300000
شنیسل مرغ 45500 182000
کوکوسبزی 28750 115000
دوشنبه خوراک بختیاری 75000 300000
شنیسل مرغ 45500 182000
کوکوسبزی 28750 115000
سه شنبه خوراک بختیاری 75000 300000
شنیسل مرغ 45500 182000
کوکوسبزی 28750 115000
چهارشنبه خوراک بختیاری 75000 300000
شنیسل مرغ 45500 182000
کوکوسبزی 28750 115000
پنجشنبه شام سرو میشود --- ---

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید