قال الله تبارک تعالی ای فرزند آدم تو اراده می کنی و من نیز اراده می کنم ولی تنها خواسته من محقق می شود. هرکس در پی من باشد مرا خواهد شناخت، و هر کس مرا بشناسد، مرا می خواهد، و هر کس مرا خواست در طلب من بر آید، و آنکس که در طلب من بر آید مرا خواهد یافت، و او که مرا یافت به خدمت من بر آید، و آنکه به خدمت من بر آمد به یاد من خواهد بود، و هر کس به یاد من باشد من نیز با لطف و رحمت خویش او را یاد خواهم کرد. ای فرزند آدم کردارت بی آلایش نخواهد شد مگر طعم چهار مرگ را بچشی: مرگ سرخ، مرگ زرد، مرگ سیاه و مرگ سفید، مرگ سرخ، بردباری بر ستم و خودداری از آزار می باشد، مرگ زرد، گرسنگی و تنگدستی است، مرگ سیاه، مخالفت با نفس و خواسته های اوست، از خواسته های نفست پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد،(47) و مرگ سفید، گوشه گیری است.

ساعت کار مجموعه آبی آقایان زائر سرای مشهد

شنبه 04 آذر 1396

ایام هفته ساعت21 الی 22:30 ساعت 17 الی 18:30
شنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمانان اقامتی
یکشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمان اقامتی
دوشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمان اقامتی
سه شنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمان اقامتی
چهارشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمانان اقامتی
پنجشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمانان اقامتی


ورودی جهت افراد شرکتی                                                     50,000ریال
ورودی جهت نفرات همراه                                                    100,000ریال
ورود اطفال با قدکمتر از 120سانتیمتر به استخر ممنوع می باشد.


ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید