پیامبر اکرم (ص) : ستون دين و پايه آن، شناخت خداوند عز و جل است و يقين و خرد سودمند و خردِ سودمند، باز ايستادن از معاصى خداوند عز و جل است . الفردوس : ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۳۰۷

ساعت کار مجموعه آبی آقایان زائر سرای مشهد

شنبه 04 آذر 1396

ایام هفته ساعت15 الی 16:30 ساعت 17 الی 18:30
شنبه --------------------- میهمانان اقامتی و شرکتی
یکشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی امیهمانان اقامتی و شرکتی
دوشنبه -------------------- میهمانان اقامتی و شرکتی
سه شنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمانان اقامتی و شرکتی
چهارشنبه -------------------- میهمانان اقامتی و شرکتی
پنجشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی میهمانان اقامتی و شرکتی


ورودی جهت افراد شرکتی                                                     50,000ریال
ورودی جهت نفرات همراه                                                    100,000ریال

ورود اطفال با قدکمتر از 120سانتیمتر به استخر ممنوع می باشد.

شنبه تا چهارشنبه ساعات 11 الی 12:30 جهت میهمانان اقامتی و روزهای فرد از ساعت 13 الی 14:30 جهت میهمانان اقامتی و شرکتی فعال میباشد

میهمانان اقامتی هر روز یک سانس رایگان از استخر میتوانند استفاده نمایند.

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید