سه ویژگى برجسته مؤمن مؤمن، واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.

نرخنامه

دوشنبه 24 مهر 1396

سال 97

نرخنامه سال 1397 زائرسراي مشهد مقدس 

هزينه اقامت كاركنان با كارت سهميه براي هر نفر هر شب 200000 ريال

هزينه اقامت كاركنان بدون كارت سهميه براي هر نفر هر شب 900/000 ريال درصورت استفاده از رستوران هزينه غذا براساس نوع و قيمت آن محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت افراد خردسال (زير 7سال) محاسبه نمي شود

به نرخهای اعلام شده 9 درصد ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت


  • هزینه اقامت افراد خردسال ( زیر 7سال ) محاسبه نمی شود 
  • هزینه رستوران در صورت استفاده بدون تخفیف محاسبه می گردد

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید