امام رضا (ع) : آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند.

نرخنامه

دوشنبه 24 مهر 1396

سال 97

نرخنامه سال 1397 زائرسراي مشهد مقدس 

هزينه اقامت كاركنان با كارت سهميه براي هر نفر هر شب 200000 ريال

هزينه اقامت كاركنان بدون كارت سهميه براي هر نفر هر شب 900/000 ريال درصورت استفاده از رستوران هزينه غذا براساس نوع و قيمت آن محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت افراد خردسال (زير 7سال) محاسبه نمي شود

به نرخهای اعلام شده 9 درصد ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت


  • هزینه اقامت افراد خردسال ( زیر 7سال ) محاسبه نمی شود 
  • هزینه رستوران در صورت استفاده بدون تخفیف محاسبه می گردد