قال الله تبارک تعالی ای فرزند آدم تو اراده می کنی و من نیز اراده می کنم ولی تنها خواسته من محقق می شود. هرکس در پی من باشد مرا خواهد شناخت، و هر کس مرا بشناسد، مرا می خواهد، و هر کس مرا خواست در طلب من بر آید، و آنکس که در طلب من بر آید مرا خواهد یافت، و او که مرا یافت به خدمت من بر آید، و آنکه به خدمت من بر آمد به یاد من خواهد بود، و هر کس به یاد من باشد من نیز با لطف و رحمت خویش او را یاد خواهم کرد. ای فرزند آدم کردارت بی آلایش نخواهد شد مگر طعم چهار مرگ را بچشی: مرگ سرخ، مرگ زرد، مرگ سیاه و مرگ سفید، مرگ سرخ، بردباری بر ستم و خودداری از آزار می باشد، مرگ زرد، گرسنگی و تنگدستی است، مرگ سیاه، مخالفت با نفس و خواسته های اوست، از خواسته های نفست پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد،(47) و مرگ سفید، گوشه گیری است.

منشور اخلاقی

یکشنبه 23 مهر 1396

صنعت نفت با مجموعه اي از نيروهاي انساني تلاشگر ، سخت كوش ، متخصص و متعهد در سرتاسر كشور و در نقاط محروم و بد آب و هوا از مرحله توليد اعم از اكتشاف ، حفاري ، استخراج ، خطوط لوله ، تلمبه خانه ها تا پالايش و توزيع ، نفت اين نعمت الهي را بعنوان پشتوانه اقتصادي در برهه هاي حساس ايران و جهان ، سازماندهي نموده است .

منشور اخلاقي كاركنان صندوقهاي بازنشستگي ، پس انداز و رفاه

كاركنان صنعت نفت

صنعت نفت با مجموعه اي از نيروهاي انساني تلاشگر ، سخت كوش ، متخصص و متعهد در سرتاسر كشور و در نقاط محروم و بد آب و هوا از مرحله توليد اعم از اكتشاف ، حفاري ، استخراج ، خطوط لوله ، تلمبه خانه ها تا پالايش و توزيع ، نفت اين نعمت الهي را بعنوان پشتوانه اقتصادي در برهه هاي حساس ايران و جهان ، سازماندهي نموده است . بر اين نيروهاي مؤمن و ايثارگر كه در مقاطع مختلف زماني به افتخار بازنشستگي نائل ميگردند ميبايست حداكثر همراهي ها و مساعدت ها براي تكريم و ارج نهادن آنان صورت پذيرد.

به همين منظور و در راستاي پاس داشت تلاش هاي اين عزيزان ، كاركنان و مديران صندوق هاي بازنشستگي نفت خود را متعهد به اجراي دقيق منشور اخلاقي كاركنان ميدانند.

 • تسريع و تسهيل در امور مراجعين
 • احترام و تكريم ارباب رجوع
 • پاسخگوئي توأم با اقناع سازي
 • حفظ اسرار و حل مشكلات مراجعين
 • خدمتگزاري بدون منت و با روي گشاده
 • اطلاع رساني شفاف و قابل دسترس نمودن اطلاعات مورد نياز ارباب رجوع
 • تقدير از  كاركنان خدوم
 • از خوشحالي مراجعين خوشحال و از ناراحتي آنان غمگين شدن
 • ارتقاي ظرفيت ها و تحمل به منظور پاسخگويي
 • تسلط بر قوانين و مقررات مرتبط با وظايف
 • ارتقاي مستمر سطح دانش و توانائي جهت خدمتگزاري بهتر
 • بكارگيري ابتكار ، خلاقيت و نوع آوري
 • ارباب رجوع را مشتري ، ولي نعمت و كارفرما دانستن
 • تقويت روحيه فروتني و تواضع
 • پذيرش انتقادات و پيشنهادات سازنده
 • سامان دهي امور به منظور عدم مراجعات مكرر ارباب رجوع
 • حذف ايستگاه هاي زائد اداري و تجميع وظايف مرتبط
 • پاسخگو بودن ادارات در ساعات ناهار و نماز
 • انضباط اداري توأم با آراستگي ظاهر

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید