هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید. حضرت فاطمه سلام الله علیه

img-news-1

درخشش تیم بانوان زائرسرا در مسابقات ورزشی صندوقها

باعرض تبریک به همکاران و تشکر از ورزشکاران اعزامی به مسابقات ورزشی صندوقها در شهر یزد نتایج حاصله تیم بانوان به شرح زیر می باشد :

خانم آذری مقام اول در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال

خانم ها رحمانی و بانژاد و حاجی آبادی مقام های اول تا سوم در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال

خانم هاتفی مقام اول در رده سنی ۴۲ تا ۴۵ سال


بازگشت

  • صندوق های بازنشستگی
  • هتل نفت
  • مهمانسرای شرکت نفت
  • شرکت نفت

نظرات