هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید. حضرت فاطمه سلام الله علیه

ساعت کار استخرو سونای بانوان زائرسرای مشهد

دوشنبه 24 مهر 1396

استخر ويژه بـانوان مجهـز به سـونا، جـكوزی و سالن بدن سـازي در ساختمان جديد زائرسـرا واقع مي باشد.

ایام هفته ساعت 8الی 9:30 ساعت 18 الی 19:30 ساعت 16 الی 17:30 ساعت 14 الی 15:30 ساعت 12 الی 13:30 ساعت 10 الی 11:30
شنبه تفریحی تفریحی آب درمانی آموزشی آب درمانی تعطیل
یکشنبه آب درمانی تفریحی آب درمانی آموزشی آب درمانی تفریحی
دوشنبه آب درمانی تفریحی آب درمانی آموزشی آب درمانی تفریحی
سه شنبه آب درمانی تفریحی آب درمانی آموزشی آب درمانی تفریحی
چهارشنبه آب درمانی تفریحی آب درمانی آموزشی آب درمانی تفریحی
پنجشنبه آب درمانی تعطیل آب درمانی آموزشی آب درمانی تفریحی

ورودی جهت میهمانان مقیم هتل هر روز یک سانس رایگان می باشد.

ورود اطفال با قد كمتر از 150سانتيمتر به اسـتخر ممنوع مي باشد.

روز هاي جمعه و تعطيلا ت رسمي استخر تعطيل مي باشد .

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از سایت جدید راضی هستید؟