پیامبر اکرم (ص) : ستون دين و پايه آن، شناخت خداوند عز و جل است و يقين و خرد سودمند و خردِ سودمند، باز ايستادن از معاصى خداوند عز و جل است . الفردوس : ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۳۰۷

ساعت کار مجموعه آبی بانوان زائرسرای صنعت نفت مشهد مقدس

دوشنبه 24 مهر 1396

استخر ويژه بـانوان مجهـز به سـونا، جـكوزی  در ساختمان جديد زائرسـرا واقع مي باشد.

ایام هفته ساعت 9 الی 10:30 ساعت 21 الی 22:30 ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30 ساعت 13 الی 14:30 ساعت 11 الی 12:30
شنبه میهمان اقامتی و شرکتی- میهمانان اقامتی - --------- ----------
یکشنبه میهمان اقامتی و شرکتی- میهمانان اقامتی - میهمان اقامتی و شرکتی- میهمان اقامتی و شرکتی-
دوشنبه میهمان اقامتی و شرکتی- میهمانان اقامتی - میهمان اقامتی و شرکتی- ----------
سه شنبه میهمان اقامتی و شرکتی- میهمانان اقامتی - میهمان اقامتی و شرکتی- میهمان اقامتی و شرکتی-
چهارشنبه میهمان اقامتی و شرکتی- میهمانان اقامتی - میهمان اقامتی و شرکتی- -------------
پنجشنبه --------------- - میهمان اقامتی و شرکتی- میهمان اقامتی و شرکتی-

ورودی جهت میهمانان مقیم هتل هر روز یک سانس رایگان می باشد.

ورود اطفال با قد كمتر از 150سانتيمتر به اسـتخر ممنوع مي باشد.

روز هاي جمعه و تعطيلا ت رسمي استخر تعطيل مي باشد .

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید