پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را میافزاید و گناهان را پاك می كند و آن ماه بركت است. (بحارالأنوار، ج 96، ص 340، ح 5)

 • امامزاده ياسر ناصر بازار بعثت طرقبه
 • آرامگاه فردوسي و هارونيه
 • باغ وحش و پارک جنگلی وکیل آباد
 • تور نيشابور 8 صبح (موزه نادر - 10:30)
 • پارک کوهسنگی
 • بازار پروما
 • بازار وصال والماس شرق و سرزمين عجايب
 • بازار هفده شهریور
 • بازار ویلاژ توریست
 • بازار آرمان
 • ساعت 15 الی 16:30
 • بازنشستگان مشهد
 • افراد شرکتی و میهمان
 • بازنشستگان مشهد
 • افراد شرکتی و میهمان
 • بازنشستگان مشهد
 • افراد شرکتی و میهمان
 • ساعت 17 الی 18:30
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان
 • افراد شرکتی و میهمان

پیشخوان روزنامه

حرم مطهرامام رضا(ع)

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی